Proces naliczania opłat (ITIL) ang. charging process

Proces naliczania opłat - proces w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) odpowiedzialny za decydowanie, ile klient powinien zapłacić (wycena) i odbieranie od niego pieniędzy (fakturowanie). Ten proces nie został szczegółowo opisany w głównych publikacjach ITIL.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.