Proces motywacyjny

Proces motywacyjny - proces, który ukierunkowuje zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej celów oraz kieruje jej zachowaniem tak, aby prowadziło ono do zamierzonych wyników (np. zmiana własnego położenia). Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów.

Z pojęciem procesu motywacyjnego wiążą się następujące kwestie:
  • wzbudzanie energii;
  • ukierunkowywanie wysiłku na cel;
  • selektywność uwagi w stosunku do bodźców – zwiększenie wrażliwości na bodźce istotne;
  • zorganizowanie reakcji w zintegrowany wzorzec;
  • kontynuowanie czynności, dopóki warunki, które ją zapoczątkowały nie ulegną zmianie;
  • pobudzenie emocjonalne – uczucia dodatnie (w przypadku realizacji zamierzeń) lub ujemne (w przypadku niespełnienia).

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.