Procent wykorzystania (ITIL) ang. percentage utilization

Procent wykorzystania - określony w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) czas (procentowo), w którym komponent jest zajęty w danym okresie czasu. Na przykład, jeśli procesor jest zajęty przez 1800 sekund w okresie jednej godziny, jego wykorzystanie wynosi 50%.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.