Procedura (ITIL) Przekierowano ze strony: Procedure (ITIL) ang. procedure

Procedura - dokument zawierający kroki, które opisują, w jaki sposób należy realizować określoną czynność. Procedury są definiowane w ramach procesów.[1]

Zobacz też

instrukcja robocza

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 14 października 2015 r.