Zapis problemu (ITIL) Przekierowano ze strony: Problem record (ITIL) ang. problem record

Zapis problemu - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) zapis szczegółów problemu. Każdy zapis problemu dokumentuje cykl jednego problemu.[1]

Uwaga

Zapisy są dowodem na to, że czynności zostały wykonane. Zapisy mogą mieć formę papierową lub elektroniczną - na przykład, sprawozdanie z audytu, zapis incydentu lub protokół z posiedzenia, dokument zawierający wyniki lub inne wyjście z procesu lub czynności.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.