Priorytet (ITIL) ang. priority

Priorytet - kategoria w fazach ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) używana do zidentyfikowania relatywnej ważności incydentu, problemu lub zmiany. Priorytet jest oparty o wpływ oraz pilność i jest używany do określenia wymaganego czasu, w którym muszą zostać podjęte działania. Dla przykładu, umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (umowa SLA) może stanowić, że incydent o priorytecie 2 musi zostać rozwiązany w przeciągu 12 godzin.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.