Warunek powodzenia (ITIL) Przekierowano ze strony: Prerequisite for success (ITIL) ang. prerequisite for success, PFS

Warunek powodzenia' - czynność, którą należy wykonać lub warunek, który musi być spełniony, aby zapewnić pomyślne wdrożenie planu lub procesu. Jest to często wyjście z jednego procesu, które jest wymaganym wejściem do innego procesu.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.