Przygotowanie Strategii Zarządzania Konfiguracją (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Preparing the Configuration Management Strategy ang. Preparing the Configuration Management Strategy

Przygotowanie Strategii Zarządzania Konfiguracją - podproces inicjowania projektu (IP), w ramach którego powstaje wstępny zbiór zapisów obiektów konfiguracji. Proponowana Strategia Zarządzania Konfiguracją określa format oraz układ prowadzonych zapisów.

Spis treści

Podstawowa zasada

Zarządzanie konfiguracją jest niezbędne dla projektu, aby zachować kontrolę nad jego kierownictwem oraz specjalistycznymi produktami.

Poziom wymaganej kontroli różni się w zależności od wagi projektu oraz złożoności jego produktów. Najwyższy możliwy poziom zarządzania konfiguracją obejmuje analizowanie produktów projektu aż do osiągnięcia poziomu, na którym dany komponent (obiekt konfiguracji) może być niezależnie zainstalowany, zamieniony lub zmodyfikowany.

Opis

PRINCE2 zaleca wykonanie w ramach tego podprocesu niżej wymienionych czynności:
* procedurą zarządzania konfiguracją (np. planowanie, identyfikowanie, sterowanie, charakteryzowanie statusu, weryfikowanie)
* procedurą dotyczącą Zagadnienie (PRINCE2) i sterowania zmianami
* niezbędnymi narzędziami i technikami
* prowadzonymi zapisami
* sposobem, w jaki składane będą raporty z osiągnięć procedur zarządzania konfiguracją oraz sterowania zmianami
* koordynacją czynności związanych z realizacją obydwu procedur
* rolami związanymi z procedurą zarządzania konfiguracją oraz sterowania zmianami i odpowiedzialnością za zawarte w nich czynności
* rozważeniem ustanowienia Komisji do Spraw Zmian oraz budżetu zmian
* miarami używanymi do oceny pierwszeństwa i stopnia zagadnień (priority and severity of issues)


Własność/Odpowiedzialność

Dla poszczególnych produktów (elementów wyjściowych) danego podprocesu:

Wejścia i wyjścia

Elementem wejściowym tego podprocesu są:

i w jego rezultacie powstają trzy elementy wyjściowe:

Dodatkowo, przy okazji tworzenia Strategii Zarządzania Konfiguracją może dojść do aktualizacji poszczególnych opisów ról odpowiedzialnych za tę dziedzinę zarządzania projektem lub zmian w strukturze zespołu zarządzania projektem.

Bibliografia

  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.