Preorientacja zawodowa

Preorientacja zawodowa - jeden z elementów procesu wspomagania rozwoju. Zakłada, że wybór zawodu powinien odbywać się na podstawie wykazywanej przez daną osobę znajomości własnych zachowań, postaw, ale również zawodów. Podstawową zasadą preorientacji zawodowej jest możliwość wolnego wyboru. Oznacza to, że człowiek świadomie i samodzielnie wybiera taki zawód, który odpowiada jego możliwościom i potrzebom oraz jest zgodny z panującymi warunkami społeczno-ekonomicznymi.

Koncepcja HollandaKoncepcja Hollanda to najpopularniejsza platforma preorientacji zawodowej (diagnostyczna i teoretyczna). Dzięki niej możliwe jest dopasowanie orientacji personalnej do optymalnej kariery zawodowej. Zdaniem Hollanda czynnikiem, który determinuje wybór odpowiedniej kariery zawodowej, są zainteresowania zawodowe danej osoby. W wyborze zawodu inteligencja jest tylko podwymiarem zainteresowań.

Preorientacja zawodowa, a doradztwo zawodowePreorientacja zawodowa różni się od doradztwa zawodowego. Przede wszystkim, preorientacja zawodowa opiera się na wyborze kariery zawodowej, podczas gdy celem doradztwa zawodowego jest wybór i zmiana konkretnego zawodu. Kiedy ktoś chce skorzystać z doradztwa zawodowego, jego możliwości kariery są już ograniczone (np. wiekiem, doświadczeniem zawodowym), więc wybór zawodu jest wymuszony ograniczającymi czynnikami (w odróżnieniu od preorientacji zawodowej, która jest źródłem wolnego wyboru). Poza tym w przypadku doradztwa zawodowego można mówić o doświadczeniu zawodowym, historii pracy; często również o problemach wynikających m.in. z wypalenia zawodowego, czy kryzysów życiowych. Natomiast osoby korzystające z preorientacji zawodowej nie mają doświadczenia zawodowego, nie istnieją również żadne symptomy nieprzystosowania.

Bibliografia

  • J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.