Przedwczesne zamknięcie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Premature closure (PRINCE2) ang. premature closure

Przedwczesne zamknięcie - działanie w ramach PRINCE2 podejmowane w celu zamknięcia projektu przed jego planowym zamknięciem. Kierownik Projektu musi upewnić się, że prace w toku nie są po prostu przerwane i porzucone; zapewnić, że wszelkie wartości wytworzone do tej pory w projekcie zostaną uratowane, oraz sprawdzić, czy informacje o wszelkich brakach spowodowanych przerwaniem projektu są przekazane kierownictwu korporacji/programu.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.