PHA Przekierowano ze strony: Preliminary Hazard Analysis ang. Preliminary Hazard Analysis

Prośba o uzupełnienie, jeśli mamy świadomość, że artykuł nie jest skończony

Wstępna analiza zagrożeń (PHA) - metoda oceny ryzyka pracy, która pozwala na oszacowanie stopnia ryzyka na podstawie dwóch parametrów:
  • S - stopień szkód,
  • P - prawdopodobieństwo zaistnienia szkody.
Wzór: W = S * P

Zobacz też

Bibliografia

Jakub Kowalewski: Ocena ryzyka na stanowiskach pracy, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.