Prawo konkurencji ang. competition law

Prawo konkurencji (prawo ochrony konkurencji) - gałąź prawa, której celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku.

Spis treści

Dziedziny

Prawo konkurencji zajmuje się następującymi dziedzinami:
  • prawo antymonopolowe:
    • kontrola koncentracji - np. fuzje;
    • nadużywanie pozycji dominującej;
    • porozumienia ograniczające konkurencję - np. kartele;
  • pomoc publiczna;
  • nieuczciwa konkurencja.


Regulacje prawne

W Polsce podstawowym aktem prawnym prawa konkurencji jest Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 roku[1], natomiast kontrolę nad przestrzeganiem prawa o ochronie konkurencji pełni Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.