Prawo gospodarcze prywatne ang. private business law

Prawo gospodarcze prywatne - gałąź prawa prywatnego, która reguluje stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Jej normy opierają się na zasadzie wzajemnej autonomiczności i równorzędności podmiotów.

Spis treści

Charakterystyka

Prawo gospodarcze prywatne opiera się na dwóch zasadniczych kryteriach:
  • podmiotowym - reguluje stosunki prawne z udziałem przedsiębiorców;
  • przedmiotowo-funkcjonalnym - reguluje stosunki majątkowe w obrocie gospodarczym za pomocą metody cywilno-prawnej.


Działalność gospodarcza, aby być przedmiotem prawa gospodarczego prywatnego powinna odznaczać się następującymi cechami:
  • zaspokajać potrzeby osób trzecich;
  • być prowadzona w sposób zawodowy;
  • być prowadzona w sposób stały;
  • być prowadzona w jednej z przewidzianych w tym celu form organizacyjno-prawnych;
  • mieć charakter zarobkowy.


Co reguluje prawo gospodarcze prywatne

Kwestiami regulowanymi przez prawo gospodarcze prywatne są:
  • ustrój i organizacja przedsiębiorców;
  • czynności handlowe;
  • prawo papierów wartościowych.


W skład prawa gospodarczego prywatnego wchodzi także wiele dyscyplin wyspecjalizowanych tj. prawo spółek, prawo umów gospodarczych, prawo transportowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo papierów wartościowych i wiele innych.

Prawo gospodarcze prywatne, a prawo handlowe

Prawo gospodarcze prywatne pod względem treści jest niemal tożsame z prawem handlowym, a używane określenie wynika zazwyczaj z tradycji przyjętej w danym ośrodku naukowym. Prawo handlowe jest pojęciem historycznym, które w coraz mniejszym stopniu oddaje rzeczywistość.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.