Prawo celne ang. customs law

Prawo celne - dziedzina prawa regulująca zasady i tryb przywozu towarów na dany obszar celny, wywozu towarów oraz związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych. Polskie prawo celne uległo bardzo znaczącym zmianom w chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku ze względu na przystąpienie do Unii Celnej tworzonej przez państwa członkowskie. Obowiązujący do tej pory Kodeks celny oraz wszystkie rozporządzenia wykonawcze wydane na jego podstawie przestały obowiązywać.Zaczęło bowiem obowiązywać prawo wspólnotowe, które reguluje zagadnienia celne.

Spis treści

Regulacje prawne

Podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa celnego są Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Oba akty mają rangę rozporządzeń wspólnotowych.Na poziomie krajowym przepisy wspólnotowe uzupełniane są przez regulacje zawarte w ustawie z 19 marca 2004 r. Prawo celne.

Zobacz też

Linki zewnętrzne!

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.