Prawo bankowe

Prawo bankowe - zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych, a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.

Spis treści

Prawo prywatne i publiczne

Prawo bankowe dzieli się na:
 • prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych) - regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami;
 • publiczne prawo bankowe - regulujące bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych.


Regulacje prawne

Prawo bankowe reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku[1].Określa ona:
 • zasady tworzenia i organizację banków;
 • zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasady zarządzania rachunkami bankowymi;
 • zasady rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków;
 • zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz zasady koncentracji zaangażowań;
 • przepisy o gwarancjach bankowych, poręczeniach i akredytywach;
 • zasady emisji bankowych papierów wartościowych;
 • obowiązki i prawa banków;
 • zasady zrzeszania się i łączenia banków;
 • przepisy o funduszach własnych i gospodarce finansowej banków;
 • zasady nadzoru bankowego, nad oddziałami instytucji kredytowych i nadzoru skonsolidowanego;
 • tryb postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków;
 • zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej banków.


Ustawę wielokrotnie znowelizowano.

Linki zewnętrzne!

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.