Prawa osobiste

Prawa osobiste - niezbywalne prawa człowieka bezpośrednio dotyczące jego integralności fizycznej i psychicznej, indywidualności, godności, pozycji w społeczeństwie oraz zapewniające warunki wszechstronnego rozwoju, poczucia godności i samorealizacji. Prawa osobiste są zapewnione w Konstytucji RP: art. 38 – 56 rozdział 2. Konstytucji, art. 23 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku.

Podstawowe prawa osobistePodstawowe prawa osobiste obejmują:

 • Prawo do życia;
 • Prawo do wolności;
 • Prawo do rzetelnego procesu;
 • Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
 • Zakaz tortur;
 • Zakaz pracy niewolniczej;
 • Prawo do ochrony czci (wewnętrznej i zewnętrznej);
 • Prawo do ochrony wizerunku (w tym głosu, nazwiska, pseudonimu);
 • Prawo do zachowania tajemnicy korespondencji i nietykalności mieszkania;
 • Prawo do ochrony strefy prywatności;
 • Prawo do kultu po osobie bliskiej i tradycji rodzinnych.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.