Pracownik wiedzy ang. Knowledge worker

Pracownik wiedzy - osoby posiadające wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, wykonujące pracę opartą na tworzeniu, dystrybucji oraz wykorzystywaniu wiedzy[1]. Pracownicy wiedzy to nowa kategoria specjalistów, których podstawowym zadaniem jest produktywne wykorzystanie i wymiana wiedzy. Odpowiadają oni za kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, dzięki którym organizacje dopasowują strategię do zachodzących coraz szybciej zmian w otoczeniu biznesowym. Ich podstawowym zadaniem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i wykorzystanie wiedzy wewnątrz organizacji i poza jej granicami[2].

Do grupy pracowników wiedzy zalicza się m.in.:
  • prawników;
  • lekarzy;
  • pielęgniarki;
  • architektów;
  • analityków finansowych;
  • nauczycieli.


Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.