Praca sezonowa

Praca sezonowa - praca, która wykonywana jest przez część roku i związana jest z określonym sezonem, a w szczególności z właściwą porą roku. Jej definicja nie została ujęta w Kodeksie Pracy, wywodzi się ona z powszechnego znaczenia tego pojęcia. Wykonywana jest przez osobę fizyczną na podstawie umowy na czas określony lub w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach tymczasowych.

Spis treści

Charakterystyka pracy sezonowej

Dla charakterystyki pracy sezonowej kluczowe jest pojęcie sezonu. Wyznacza on bowiem czas trwania umowy o pracę. Zatrudnienie sezonowe jest rozumiane jako zatrudnienie mające na celu wykonywanie prac, które związane są z właściwościami pór roku. Praca ta należy do umów terminowych, które mają zastosowanie w sytuacjach potrzeby zastąpienie pracownika, czy też pomocy w okresie wzmożonej działalności przedsiębiorstwa.

Typy pracy sezonowej

Zatrudnienie w charakterze pracy sezonowej można znaleźć:
 • w rolnictwie - zbiory owoców i warzyw,
 • w turystyce - hotelarstwo, gastronomia, ośrodki wypoczynkowe,
 • podczas pracy na morzu - statki, promy,
 • podczas pracy w fabrykach,
 • podczas pracy w przetwórstwie,
 • podczas pracy na budowie i przy remontach,
 • podczas pracy w handlu,
 • podczas pracy dorywczej,
 • podczas muzykowania i występów na ulicy,
 • podczas pracy dla wolontariuszy,
 • podczas staży i praktyk zawodowych.


Najpopularniejsza jest praca sezonowa za granicą. Polacy korzystają bowiem z możliwości zatrudnienia w krajach zachodnich.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.