Praca rotacyjna w kolejnych strefach czasowych (ITIL) ang. follow the sun

Praca rotacyjna w kolejnych strefach czasowych - metodyka wykorzystywana w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) cyklu życia usługi, przez centrum obsługi użytkowników i grupy wsparcia na całym świecie, w celu zapewnienia bezproblemowej obsługi w trybie 24/7. Zgłoszenia, incydenty, problemy i wnioski o usługę są przekazywane pomiędzy grupami w różnych strefach czasowych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.