Poziom odniesienia (ITIL) ang. benchmark

Poziom odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition), pewien stan odniesienia, który jest używany do porównania powiązanych zestawów danych podczas wykonywania oceny porównawczej. Na przykład, ostatni obraz stanu procesu może być porównany do wcześniejszego stanu odniesienia dla tego procesu. Inny przykład to porównanie obecnego stanu odniesienia z danymi z innych przedsiębiorstw lub najlepszymi praktykami.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.