Powierzchnia najmu ang. leasable area

Powierzchnia najmu - miara powierzchni stosowana przy wynajmowaniu nieruchomości i lokali komercyjnych. Rozróżniamy powierzchnię najmu netto i brutto.

Spis treści

Powierzchnia najmu nettoPowierzchnia najmu netto określa powierzchnię, którą dany najemca faktycznie wykorzystuje do bezpośredniego prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo jest to powierzchnia sali sklepowej lub punktu usługowego, z wyłączeniem m.in. pomieszczeń socjalnych, administracyjnych, czy powierzchni wspólnych.

Powierzchnia najmu bruttoPowierzchnia najmu brutto to powierzchnia najmu netto powiększona o powierzchnie pomieszczeń pomocniczych danego najemcy, takich jak pomieszczenia administracyjne, socjalne, magazyny, recepcje oraz udział najemcy w eksploatacji powierzchni wspólnych budynku, takich jak korytarze, klatki schodowe, ogólnodostępne toalety.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.