Powiadomienie o zezwoleniu na realizację (PRINCE2) ang. project authorisation notification

Powiadomienie o zezwoleniu na realizację - powiadomienie ze strony Komitetu Sterującego skierowane do wszystkich interesariuszy i jednostek, w których projekt będzie realizowany. Informuje, że projekt został zatwierdzony do realizacji, oraz poleca udzielić niezbędnego wsparcia logistycznego (np. środków komunikacji, sprzętu czy innego wsparcia projektu), wystarczającego do realizacji projektu.[1]

Uwagi

Wsparcie Projektu stanowi także oddzielną rolę w PRINCE2 pełnioną przez jedną lub więcej osób.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.