Powiadomienie o zamknięciu projektu (PRINCE2) ang. closure notification

Powiadomienie o zamknięciu projektu - informacja przekazywana przez Komitet Sterujący wszystkim interesariuszom oraz organizacjom, w których siedzibach projekt jest realizowany, o tym, że można zwolnić zasoby projektu oraz zakończyć świadczenie usług pomocniczych, takich jak udostępnianie pomieszczeń, wyposażenia oraz dostępu do urządzeń. Powinno ono zawierać również termin zamknięcia rachunku kosztów obciążających projekt.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.