Poufność (ITIL) ang. confidentiality

Poufność - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) zasada bezpieczeństwa zapewniająca dostęp do danych jedynie upoważnionym osobom.[1]

Obszerniejszy opis w artykule Poufność.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.