Potrzeba władzy ang. Need for Power (N-Pow)

Potrzeba władzy - termin upowszechniony przez znanego psychologa - Davida McClellanda w 1961 roku. Na sposób myślenia McClellanda znacząco wpłynęła pionierska praca Henry'ego Murray'a, który przedstawił podstawowe potrzeby człowieka i procesy motywacyjne.

OpisMcClelland wyróżnia dwa rodzaje potrzeby władzy: społeczną i osobistą.

Osoby, które wykazują potrzebę władzy, najczęściej odczuwają satysfakcję, kiedy widzą, że dzięki ich zaangażowaniu środowisko zmierza w określonym kierunku. To zjawisko można najczęściej zaobserwować w dużych organizacjach.

Przykład potrzeby władzy osobistej

Liderzy dążący do zajmowania wyższych pozycji w organizacji, aby móc kontrolować kierunek jej rozwoju.

Przykład społecznej potrzeby władzy społecznej

Większość ludzi może zgodzić się ze stwierdzeniem, że Nelson Mandela ma nie tylko władzę społeczno-polityczną, ale używa również swoich wpływów, aby zwrócić uwagę na pewne kwestie społeczne w celu szerzenia na świecie równości i pokoju.

Potrzeba władzy, a płećRóżnice w płci wpływają na sposób, w jaki wyraża się potrzebę władzy. Mężczyźni o dużej potrzebie władzy mogą wykazywać zachowania agresywne, pić dużo alkoholu i uczestniczyć sportach wyczynowych. Z kolei kobiety przyjmują postawy, które są bardziej akceptowane przez społeczeństwo i zachowują się w sposób bardziej odpowiedzialny niż mężczyźni, co przejawia się większym zainteresowaniem i troskliwością.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.