Potrzeba afiliacji ang. need for affiliation (N-Affil)

Potrzeba afiliacji - potrzeba uczucia zaangażowania i przynależności do grupy. Termin ten spopularyzował David McClelland. Na sposób myślenia McClellanda wpływ miała pionierska praca Murray'a, który jako pierwszy zidentyfikował podstawowe potrzeby psychologiczne człowieka oraz procesy motywacyjne. Osoby, które mają dużą potrzebę afiliacji, chcą serdecznych relacji z innymi oraz aprobaty najbliższych. Tacy ludzie są zwykle pomocnymi członkami zespołu, ale mogą być mało efektywni w pozycji lidera.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.