Potencjał pracownika

Potencjał pracownika – łączne działanie cech i kompetencji konkretnego zatrudnionego. Potencjał ten składa się z takich czynników jak: zdrowie, zdolności, wiedza ogólna i zawodowa, umiejętności praktyczne, poziom rozwoju moralnego, motywacja do pracy i ciągłego rozwoju osobistego, zdobyte doświadczenie czy zachowania przyczyniające się do zaspokojenia wymagań otoczenia.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.