Przegląd powdrożeniowy (ITIL) Przekierowano ze strony: Post-implementation review (ITIL) ang. post-implementation review, PIR

Przegląd powdrożeniowy - przegląd, który odbywa się po wdrożeniu zmiany lub projektu. Określa, czy zmiana lub projekt zakończyła się powodzeniem i identyfikuje możliwości udoskonalenia.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.