Rada portfela korporacyjnego (MSP) Przekierowano ze strony: Portfolio direction group (MSP) ang. corporate portfolio board

Rada portfela korporacyjnego - jedna z nazw organu danej organizacji mającego uprawnienia do podejmowania decyzji o składzie i priorytetach portfela programów i projektów w tej organizacji. Może to być jej zarząd. W standardzie MoP (Zarządzanie Portfelami) jest również nazywana radą zarządzania portfelem lub komitetem inwestycyjnym.[1]

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.