Portfel usług (ITIL) ang. service portfolio

Portfel usług - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) pełny zestaw usług, którymi zarządza dostawca usług. Portfel usług służy to zarządzania pełnym cyklem życia wszystkich usług i zawiera trzy kategorie usług:[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.