Portfel umów z klientami (ITIL) Przekierowano ze strony: Portfel umów z odbiorcami (ITIL) ang. customer agreement portfolio

Portfel umów z klientami (Portfel umów z odbiorcami) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) baza danych lub ustrukturyzowany dokument używany do zarządzania umowami o świadczenie usług lub umowami pomiędzy dostawcą usług informatycznych i jego odbiorcą. Każda usługa informatyczna dostarczona do odbiorcy powinna posiadać kontrakt lub inną umowę, która jest zawarta w portfelu umów z odbiorcami.[1]

Uwaga

W wielu kontekstach, w których po angielsku używa się terminu customer po polsku mówimy odbiorca. Tłumaczenie odbiorca stosujemy w znaczeniach bardziej ogólnych. W niektórych przypadkach równoważnym określeniem jest klient.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.