Portfel korporacyjny (MSP) ang. corporate portfolio

Portfel korporacyjny - ogół inicjatyw wprowadzających zmianę w organizacji; może obejmować szereg programów, niezależnych projektów oraz wszelkich innych inicjatyw służących osiągnięciu stosownej, spójnej zmiany.[1]

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.