Portfel aplikacji (ITIL) ang. application portfolio

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W niektórych przypadkach portfel aplikacji jest częścią portfela usług lub systemu zarządzania konfiguracją (ang. CMS). Występuje w fazie ITIL Projektowanie Usług.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.