Urządzenie przenośne (ITIL) Przekierowano ze strony: Portable facility (ITIL) ang. portable facility

Urządzenie przenośne - określany w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) budynek z prefabrykatów lub duży pojazd, dostarczany przez stronę trzecią (podmiot zewnętrzny) i w miarę potrzeby przeniesiony do siedziby firmy zgodnie z planem ciągłości usług informatycznych.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.