Polityka T,S

Polityka T,S - sposó planowania dostaw, opierający się na optymalnej wielkości zamówienia oraz właściwym czasie realizacji dostawy.

CelePodstawową intencją polityki planowania dostaw jest wskazanie pewnego wzorca, który będzie podstawą wyznaczania parametrów zamówienia.Działania wg. Polityki T,S mają zapewnić:
  • zsynchronizowanie dostaw z zapotrzebowaniem,
  • obniżkę kosztów Magazynowania,
  • wykluczenie braku surowców.


W planowaniu należy się kierować:
  • T - okres na który powinna wystarczyć dostawa.
  • S - racjonalny górny poziom zapasu.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.