Polityka (ITIL) ang. policy

Polityka - formalnie udokumentowane oczekiwania kierownictwa i intencje. Zasady polityki są wykorzystywane do bezpośrednich decyzji oraz do zapewnienia spójności i właściwego rozwoju i realizacji procesów, norm, Rola (ITIL)|ról, czynności, infrastruktury IT, itp.[1]

Uwaga

Dla angielskiego terminu policy stosowany jest równoważnie polski termin zasady polityki.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.