Potencjał wykonawczy (ITIL) Przekierowano ze strony: Pojemność (ITIL) ang. capacity

Potencjał wykonawczy (pojemność) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) maksymalna przepustowość, jaką może osiągnąć element konfiguracji (ang. CI) lub usługa informatyczna. Dla niektórych typów elementów konfiguracji potencjał wykonawczy może być wyrażony poprzez wielkość lub ilość - na przykład dla dysku twardego.[1]

Uwagi

Termin pojemność znacząco zawęża znaczenie angielskiego terminu capacity, jednak funkcjonuje na rynku i prawem uzusu jest akceptowalny.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.