Podstawowe potrzeby ludzkie

Podstawowe potrzeby ludzkie - według Manfreda Max-Neefa są to potrzeby, który są takie same niezależnie od kultury czy momentu w historii. Jedyne, co zmienia się z upływem czasu, to sposób, w jaki potrzeby te są zaspokajane. Ważne jest, że potrzeby ludzkie są rozumiane jako system, co oznacza, że są ze sobą powiązane i zależne od siebie. W systemie tym nie ma hierarchii potrzeb (poza głównymi potrzebami, niezbędnymi do przetrwania).

Według Manfreda Max-Neefa podstawowe potrzeby ludzkie to:
  • utrzymywanie się przy życiu;
  • ochrona;
  • uczucia;
  • zrozumienie;
  • aktywność;
  • wypoczynek;
  • tworzenie;
  • tożsamość;
  • wolność.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.