Podmiot zewnętrzny (ITIL) ang. third party

Podmiot zewnętrzny - osoba, organizacja lub inna jednostka, która nie wchodzi w skład organizacji dostawcy usług i nie jest ich dodbiorcą - na przykład, dostawca oprogramowania lub serwisu sprzętowego. Wymagania dotyczące usług dostawców zewnętrznych zawarte są w umowach, które wspierają umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. SLA).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.