Podejście do zarządzania (ITIL) ang. control perspective

Podejście do zarządzania - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) podejście do zarządzania: usługami informatycznymi, procesami, funkcjami, zasobami, itd. Może być wiele różnych podejść do zarządzania dla tej samej usługi informatycznej, procesu, itd. pozwalających różnym osobom lub zespołom skupić się na ważnych i odpowiednich dla ich specyfiki zagadnieniach. Przykład procesów kontrolnych zawiera reaktywne (bierne) i proaktywne (czynne, aktywne) zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych lub spojrzeniem na cykl życia aplikacyjnego zespołu projektowego.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.