Podejście M o R ang. M_o_R approach

Podejście M_o_R
Komponent
M o R
Logo M_o_R


Podejście M_o_R - elementy, które trzeba przystosować i zaadoptować (adopt & adapt) do konkretnej organizacji: m.in. polityka zarządzania ryzykiem, rejestry ryzyk i zagadnień.

Spis treści

Opis

M_o_R mówi, że nie można przenieść polityki, procedur, zarządzania ryzykiem z jednej organizacji do drugiej. Nie ma też uniwersalnego procesu zarządzania ryzykiem. Powinno się stosować podejście znane m.in. z ITIL (adopt & adapt). Szczególnie każda organizacja powinna posiadać dostosowane do siebie następujące elementy:
  • Polityka Zarządzania Ryzykiem (ang. Risk Management Policy) – ma dać odpowiedź na pytanie, jak będzie wprowadzane zarządzanie ryzykiem w organizacji, w jaki sposób zarządzanie ryzykiem będzie wspierać cele organizacji. Polityka zarządzania ryzykiem definiuje również wspólny język.
  • Strategia Zarządzania Ryzykiem (ang. Risk Management Strategies) – opisuje, jakie akcje związane z zarządzaniem ryzykiem będą podejmowane w poszczególnych obszarach działalności organizacji.
  • Rejestr Ryzyk (ang. Risk Register) - zawiera wszystkie zidentyfikowane ryzyka dla danego obszaru działalności organizacji
  • Rejestr Zagadnień (ang. Issue Log) – zawiera informacje o zmaterializowanych ryzykach.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • OGC: Management of Risk: Guidance for Practitioners Book - 3rd Edition, TSO 2010 r., ISBN: 9780113312740

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.