Planowanie zasobów dystrybucji

Planowanie zasobów dystrybucji (DRP II) - rozwinięcie metody DRP. W metodzie tej zwraca się uwagę na problem optymalnego doboru i wykorzystania zasobów, opracowania nowej koncepcji reagowania przedsiębiorstwa na zmiany w otoczeniu jako rozwiązanie problemu optymalizacji zasobów. Metoda ma także na celu dostosowanie zasobów do zapotrzebowania, odbywające się poprzez wielostopniowy proces planowania.

Specjalne procedury planowania

 • w sferze zaopatrzenia:
  • organizacja współpracy z Dostawcami - wypracowanie przesłanek do takiej współpracy z dostawcami, która zapewni przedsiębiorstwu korzyści w horyzoncie strategicznym oraz w wdrożeniu tego modelu;
  • harmonogram zaopatrzenia - stworzenie możliwości prognozowania zadań zaopatrzenia w długich okresach oraz szacowania wynikających z tych relacji kosztów.
 • w sferze dystrybucji:
  • racjonalizacja asortymentu dystrybuowanych produktów - racjonalne ograniczenie produktów, stworzenie możliwości ograniczenia różnorodności warunków dostawy i uzyskanie tą drogą obniżki kosztów;
  • harmonogramowanie dystrybucji - stworzenie możliwości prognozowania zadań dystrybucji w długich okresach oraz szacowanie wynikających w tych relacjach kosztów.
 • integracja pracy dystrybucji:
  • planowanie kosztów zaopatrzenia w horyzoncie strategicznym;
  • planowanie kosztów dystrybucji w horyzoncie strategicznym;
  • planowanie kosztów zmiany stanu zasobów w horyzoncie strategicznym;


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.