Budżetowanie inwestycyjne (ITIL) Przekierowano ze strony: Planowanie inwestycyjne (ITIL) ang. capital budgeting

Budżetowanie inwestycyjne (planowanie inwestycyjne) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) aktualne uzgodnienie wydatków finansowych przeznaczonych na uzyskanie w przyszłości zwrotu w postaci dodatkowego wpływu pieniężnego lub zmniejszenia wydatków pieniężnych.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.