Planowanie i kontrola (MSP) ang. planning and control

Planowanie i kontrola
temat ładu
MSP
Logo MSP


Planowanie i kontrola – temat Ładu MSP. Jest to obszar zarządzania, który stanowi klucz do sukcesu każdego programu stąd jako temat Ładu powinien być w centrum uwagi osób zarządzających programem. Z tego względu MSP postrzega go z wydzielonej perspektywy, w której planowanie programu obejmuje zestaw działań prowadzących do zbudowania Planu Programu, zaś kontrola pozwala sprawdzić czy zaplanowane działania i procesy osiągają przewidziane dla nich wskaźniki miar i punkty kontrolne.

Spis treści

Zakres tematu

Planowanie i kontrola programu obejmuje:
 • rozpoczynanie projektów,
 • integrowanie informacji,
 • monitorowanie postępów całego programu oraz kontrolę każdego z realizowanych projektów,
 • planowanie i kontrolowanie przejścia do nowego stanu biznesowego (nowego modelu działania).


Plan programu

(ang. Programme plan)
 • Dossier Projektów (ang. Projects Dossier) - alternatywnie nazywany rejestrem projektów (ang. project register), dokument zawierający wykaz projektów.
 • Nieprzekraczalne terminy i ograniczenia (ang. Deadlines and constraints)
 • Współdzielenie zasobów (ang. Resource-sharing)


Plan Programu to główny dokument kontrolny dla programu, który dostarcza możliwie szczegółowy i kompletny obraz, jak program ma być realizowany. Pozwala on Kierownikowi Programu wdrożyć spójne i kontrolowane środowisko zarządzania, monitorować postępy i podejmować właściwe decyzje zarządcze.

Plan Programu powinien obejmować następujące podstawowe informacje:
 • terminy, koszty, wyniki/produkty i powiązania projektów tworzących program,
 • ryzyka i założenia, poczynione przy planowaniu
 • harmonogram pokazujący transze programu
 • plany przejścia do nowego stanu biznesowego
 • działania monitorujące i kontrolne
 • docelowe wskaźniki wykonania planu


Kontrola programu

(ang. Programme control)

 • Faza przed rozpoczęciem przejścia do nowego stanu (ang. Pre-transition phase)
 • Faza przechodzenia do nowego stanu (ang. Transition phase)
 • Faza po przejściu do nowego stanu (ang. Post-transition phase)
 • Kontrola projektu (ang. Project control)
 • Planowanie i kontrolowanie przejścia do nowego stanu (ang. Planning and controlling transition)
 • Rozpoczynanie projektów (ang. Starting projects)
 • Ustabilizowana zmiana (ang. Embedded change)


Praca związana z definiowaniem i planowaniem jest kluczowa, aby stworzyć osobom zarządzającym programem skuteczną strukturę, pozwalającą na płynną, uporządkowaną budowę i dostarczanie nowego potencjału, prowadzącego do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i korzyści.

Plan programu zapewnia mechanizmy kontroli, chroniące przed mikrozarządzaniem. Wzmacnia komunikowanie właściwych informacji pomiędzy programem a jego projektami. Plan programu stanowi też punkt odniesienia przy wyznaczaniu mechanizmów sterowania programem oraz projektami, które potrzebują jasno zdefiniowanych tolerancji i ograniczeń.

Celem programu jest realizacja przewidywanych korzyści przez osiąganie pożądanych rezultatów. Natomiast celem projektów jest dostarczenie wymaganych wyników pozwalających na stworzenie potrzebnego potencjału. Ta różnica celów może prowadzić do powstawania napięć, ujawniających się w procesach planowania i kontroli projektów i programu. Plan Programu pozwala podołać wyzwaniu, jakim jest zapewnienie spójności celów projektów z ogólnymi celami programu.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.