Plan zarządzania potencjałem wykonawczym (ITIL) Przekierowano ze strony: Plan zarządzania pojemnością (ITIL) ang. capacity plan

Plan zarządzania potencjałem wykonawczym (plan zarządzania pojemnością) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) plan używany do zarządzania zasobami wymaganymi do dostarczenia usług IT. Plan zawiera szczegóły obecnego i historycznego użycia komponentów i usług informatycznych oraz inne zagadnienia, które należy zaadresować (włączając stosowne działania usprawniające). Plan zawiera również scenariusze różnych prognoz zapotrzebowania organizacji biznesowej i opcje kosztowe dla dotrzymania docelowego poziomu świadczenia usługi.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.