Plan przejścia (MSP) ang. transition plan

Plan przejścia (do nowego stanu) - harmonogram planu realizacji korzyści obejmujący fazę przechodzenia do nowego stanu.[1]

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.