Strategia Zarządzania Konfiguracją (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Plan Zarządzania Konfiguracją (PRINCE2 ed.2005) ang. Configuration Management Strategy, Configuration Management Plan (ed.2005)

Strategia Zarządzania Konfiguracją (ed.2005 Plan Zarządzania Konfiguracją) - opis, jak i kto będzie kontrolował i ochraniał produkty projektu.[1]

Spis treści

Skład

W projekcie zgodnym z PRINCE2 strategia zarządzania konfiguracją powinna zawierać:
 • wyjaśnienie celu zarządzania konfiguracją,
 • procedurę zarządzania konfiguracją,
 • procedurę sterowania zmianami i zagadnieniami,
 • narzędzia i techniki, które będą użyte,
 • zapisy, które będą prowadzone,
 • w jaki sposób zdawane będą sprawozdania z postępów obydwu procedur,
 • informację, w jaki sposób i gdzie magazynowane będą produkty,
 • informację, jakie mechanizmy bezpieczeństwa składowania i odzyskiwania będą zastosowane,
 • wyjaśnienie, w jaki sposób będą identyfikowane produkty i ich różne wersje,
 • jak skoordynowane będą czynności związane z zarządzaniem konfiguracją oraz sterowaniem zmianami i zagadnieniami,
 • role i odpowiedzialności za czynności związane z zarządzaniem konfiguracją oraz sterowaniem zmianami i zagadnieniami.


Pochodzenie/Źródło

Szczegóły strategii mogą pochodzić z:

Kryteria jakości

 • Jasność i zrozumienie obowiązków przez klienta i dostawcę.
 • Zdefiniowanie kluczowego identyfikatora dla produktów projektu.
 • Jasność metod i uwarunkowań kontroli wersji.
 • Zapewnienie przez strategię Kierownikowi Projektu kompletnej informacji o wszystkich produktach.


Zobacz też

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.