Plan Projektu (PRINCE2) ang. Project Plan

Plan Projektu - plan wysokiego poziomu, zawierający stwierdzenie, kiedy i w jaki sposób osiągnięte zostaną założone cele (odnośnie czasu, kosztów, jakości, zakresu, ryzyka i korzyści), poprzez wykazanie głównych produktów, działań i zasobów wymaganych w projekcie.[1]

Spis treści

Cel/PrzeznaczenieUwagi

Początkowy Plan Projektu stanowi część Dokumentacji Inicjowania Projektu i jest on uaktualniany w miarę napływu informacji o postępach projektu. Powinien zawierać:
  • opis planu, dający syntetyczną informację o jego zawartości,
  • wstępne uwarunkowania projektu zawierające wykaz podstawowych spraw, które muszą być załatwione na starcie projektu i muszą pozostawać we właściwym porządku, aby projekt zakończył się sukcesem,
  • zależności zewnętrzne,
  • założenia planistyczne,
  • Plan Projektu zawierający:
  • plany rezerwowe, pokazujące, w jaki sposób zamierza się postępować z konsekwencjami wszelkich zagrożeń, które się zmaterializują.


Pochodzenie/ŹródłoPlan Projektu jest tworzony poprzez udoskonalenie zarysu Planu Projektu z Założeń Projektu w podprocesie Stworzenie Planu Projektu (IP6). Jest uaktualniany podczas podprocesu Uaktualnienia planu projektu (ZE2).

Kryteria jakościBibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.