Plan (ITIL) ang. plan

Plan - szczegółowa propozycja, która opisuje działania i zasoby potrzebne do osiągnięcia celu - na przykład, plan wdrożenia nowej usługi informatycznej lub procesu. Norma ISO/IEC 20000 wymaga planu zarządzania każdym procesem w zarządzaniu usługami informatycznymi (ang. ITSM).[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.