Przetwarzanie bez granic Przekierowano ze strony: Pervasive computing ang. pervasive computing, ubiquitous computing

Przetwarzanie bez granic (przetwarzanie rozpowszechnione) - pojęcie ilustrujące użycie urządzeń komputerowych we wszystkich możliwych dziedzinach życia, szczególnie zastosowanie urządzeń mobilnych (np. telefony komórkowe, komputery przenośne) oraz sieci bezprzewodowych. Pojęcie to jest także rozszerzane na zastosowanie urządzeń, o których obecności lub przynajmniej zasadach działania, zwykły użytkownik nie wie (np. procesory wbudowane w wiele urządzeń codziennego użytku).

Przetwarzanie bez granic korzysta z osiągnięć wielu dziedzin, takich jak:

Przykład

Jednym z najwcześniejszych systemów przetwarzania bez granic był Live Wire (Żywy przewód) stworzony przez artystkę Natalie Jeremijenko i zainstalowany przy firmie Xerox PARC (gdy pracował tam jeszcze Mark Weiser). Dokładniej mówiąc był to kawałek sznurka przymocowany do silnika krokowego i sterowany przez połączenie LAN. Aktywność sieci wprawiała sznurek w drgania.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.